Informatie

Op deze pagina treft u informatie aan over diverse zaken. O.a. een artikel over Best Value Procurement, Human Capital Development en duurzaamheid. 

BVP Venlo
Best Value Procurement
Best Value is méér dan een inkoopmethodiek; het is een filosofie dat alle betrokken partijen volledig in hun kracht moeten komen te staan om het meeste waarde te creëren voor het gemeenschappelijk doel. Van “het controleren en beheersen van aanbieders" naar "loslaten en vertrouwen".
In bijgevoegd artikel worden enkele ervaringen gedeeld.

Human Capital Development
'Inkoop is een peulenschil als je de goede mensen hebt'.
http://www.alacritate.nl/uploads/content/Dutch_Sourcing_Awards_2008_NS_Human_Capital19042016.pdf

Duurzaamheid
'Betrokkenheid nog belangrijker dan kennis'
http://www.alacritate.nl/uploads/content/MVI_Betrokkenheid_belangrijker_dan_kennis.pdf

'Inkoper moet de vuilnisbelt op'
http://www.alacritate.nl/uploads/content/De_inkoper_moet_de_vuilnisbelt_op_Deal_dec_201204052016.pdf