MVO

Alacritatate hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als organisatie bijdragen aan een duurzame samenleving met respect voor de natuur is onderdeel van onze aanpak.

People Planet Profit
Onze bijdrage aan duurzaamheid geschiedt door gebruik te maken van openbaar vervoer, electrisch autorijden, afvalscheiding bij de bron en het duurzaam opwekken van energie door middel van zonnepanelen. We verzorgen trainingen in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en doen mee aan de jaarlijkse 'landelijke opschoondag'. We pakken onze maatschappelijke rol ook op door sponsoring van de plaatselijke voetbalvereniging Constantia, loopgroep AV-Olympus Land van Cuijk en het Zorg Collectief Wanroij. Tevens vervullen we als vrijwilliger bestuursfuncties bij W.V.V. Constantia en in het verleden bij het Zorg Collectief Wanroij en Stichting Primair Onderwijs Peelraam en GOSER.
Bij het uitvoeren van opdrachten bij onze klanten stellen we duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de orde om zo invloed uit te oefenen op een duurzamere bedrijfsvoering. De ervaring leert dat People, Planet, Profit uitstekend hand in hand gaan. Circulair ondernemen heeft in onze ogen de toekomst, maar is ook pure noodzaak.