Training

Eruit halen wat erin zit. Dat zien we als een persoonlijke uitdaging. Wij vinden het geweldig als medewerkers bevlogen zijn. Als ze groeien. Groeien door te leren. En leren door te doen. Kortom, jouw ontwikkeling is onze uitdaging.

CRKBO-erkenning
Haalt u het maximale uit de relaties met uw huidige leveranciers en dragen leveranciers zichtbaar bij aan de doelen van uw organisatie?  Of heeft u al langer het idee dat het inkoop- en contractmanagementproces niet optimaal verloopt? Het kan ook anders….. 2 tot 10% minder kosten of meer kwaliteit…..  Hoe?
Het ‘spel met de leveranciers’ is een specialisme dat vraagt om specifieke deskundigheid. Naast kennis en inhoudelijke deskundigheid, ook de vaardigheid om de juiste rol en positie in te nemen of juist dat gedrag te tonen dat effect sorteert. Regie durven nemen, aanvoelen wanneer welke beslissing genomen moet worden en meerwaarde bewijzen zijn sleutelwoorden die noodzakelijk zijn voor slim inkopen. Waarom lukt het de een nou net wel en de ander net iets minder? Is het techniek, tactiek, vernuft, kennis of is het inzicht?

Ons trainingsaanbod ondersteunt daarbij. De training wordt op theoretisch niveau doorlopen aan de hand van presentaties en actuele ontwikkelingen. Door de gestructureerde presentatie komt alles aan bod en dragen wij alle kennis over. Juist door de directe koppeling van deze theoretische kennis aan uw praktijk, wordt die kennis optimaal opgenomen. Het veelvuldig gebruik van cases versterkt dit. Deze cases worden ingezet om het begrip van de theorie evenals het gebruik van de toepasselijke methodologie en standaarden te stimuleren. Eventuele onduidelijkheden worden snel duidelijk en het maakt het makkelijk om het geleerde direct toe te passen in de eigen praktijk. Er is veel ruimte in het programma om praktijkervaringen te delen en eigen casustiek in te brengen. Na de training krijgt u de beschikking over een aantal tools en een certificaat van deelname.

CRKBO-erkenning.
Alacritate is ingeschreven in het CRKBO-register docenten (Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs) en voldoet hiermee aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Hierdoor kan in bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt worden van de zgn. BTW-vrijstelling Beroepsonderwijs en bespaart u het BTW-tarief.

Een greep uit ons trainingsaanbod.

INKOOPMANAGEMENT VOOR GEVORDERDEN
Aan de orde komen duurzaam inkopen, business gedreven inkoop, categorymanagement, contractmanagement, best value procurement, value sourcing, de nieuwe aanbestedingswet, soft skills voor de inkoper en verandermanagement.

BASISPRINCIPES VOOR SLIMMER INKOPEN
Aan de orde komen het belang van de inkoopfunctie, de organisatie en volwassenheid van de inkoopfunctie, de inkoopprocesstappen, analyse technieken om meer inzicht in uw inkoopuitgaven te krijgen en om uw inkoopstrategie te kunnen bepalen, uitbesteden, prestatiemeting en de benodigde ‘soft skills’ voor een inkoper. Tevens komen de belangrijkste inkooptrends aan de orde.
 
CONTRACTMANAGEMENT: MEER RESULTAAT EN MINDER RISICO!
Deze training behandelt het waarom van contractmanagement, het contractmanagementproces en de rolverdeling in dit proces. Thema’s als stakeholdermanagement, riskmanagement, benodigde soft skills en inzicht in de diverse leveranciersrelaties komen daarbij ook aan de orde.
 
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN
De training verkent het begrip maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopern in de inkoop - én contractmanagementfase, circulair inkopen en omvat een werkwijze hoe duurzaam inkopen in het bedrijfsproces te integreren.

TIPS EN TRUCS VOOR EUROPEES AANBESTEDEN
De context van het Europees Aanbesteden in relatie met het inkoopproces staat hierbij centraal. De nieuwe aanbestedingswet 2016, de diverse aanbestedingsprocedures, het selectie- en gunningsproces, EMVI, Gunnen op Waarde, het fenomeen marktplaatsen, de laatste jurisprudentie komen hierbij aan de orde
 
MAATWERKTRAININGEN
Ook maatwerktrainingen zijn mogelijk! Beter bekend als Incompany in uw eigen organisatie.
Er zijn vele mogelijkheden, hierbij een korte opsomming: Inkoopmanagement voor beginners of gevorderden, het inkoopproces in het algemeen, contractmanagement, Europees Aanbesteden, verandermanagement, competentie-ontwikkeling en human capital development. Ook mogelijk in combinatie met coaching en/of een consultancy-opdracht.
We spelen graag vrijblijvend het inkoopprocesspel om een aantal zaken inzichtelijk te krijgen en dillema’s te bespreken. Wilt u meer weten? We komen graag bij u langs.

Eens iets anders?
Wilt u een training of team-sessie in de buitenlucht? In de buitenlucht bij Alacritate aan huis is dat mogelijk. In een landelijke omgeving, in de groene natuur met kippen en geiten in de buurt (en niet te vergeten de haan) en de  groenten uit eigen tuin. Met als onderdeel een gezellig kampvuur.